07 Şub
Apartmanda Ortak Alanlar Ve Hukuki İncelemesi

Apartmanda Ortak Alanlar Ve Hukuki İncelemesi

Apartmanda Ortak Alanlar  Ve Hukuki  İncelemesi


Apartmanda ya da birden fazla katlı bir taşınmazda ya da sitede yaşıyorsaniz sizindairenizde hiçbir sorun olmasa dahi sorunun çözümünde gidere ortak olunmasıgereken alanlar bulunmaktadır. Burada taşınmazlann hisse paylanna göre ödeme planinin çıkartlması gerekmektedir. Bu alanlan örnekseme olarak sayacak olursak


* Apartmanın çatısında akintı varsa, çatısında açılma varsa; çatısında olanakinti ya da açılmadan dolayı çatı dairelerinde hasar olması durumunda,


* Apartmanın otopark alanında aracinız olmasa dahi yapılacak giderlerinödenmesi durumunda,
* Kapicı dairelerinde yapılacak tadiller ve giderlerin olması durumunda,


* Bahçelerin, avlulann tadilleri durumunda kat malikleri paylan oranindagiderlere katılmak zorundadır.


*Çatı katinda oturan ve sorun yaşayan kişiler öncelikle sorunun çözülmesi içinyönetimden toplantı talep etmeli; apartmanın çözüm odaklı yaklaşmaması
durumunda,

Mahkeme kanalıyla tespit yaptınlarak bedel tüm apartmandayaşayanlara yönlendirilmelidir


Kat maliklerinden biri apartmandaki kişilerin 4/5'inden izin almadıkça apartmanın dışında inşaat, farklı renk boya, inşaat ya da tadilat yapamaz.

Balkonu içeri alma ya da zemin katta oturan kişilerin bahçeyi tek tarafli olaralkkullanmasi bu durumlara örnektir